MENU - เมนูบริการลูกค้า
 
   
 
 
หนังสือ พ็อคเก็จบุ๊ค หนังสือรุ่น
 
 
รับผลิตตามความต้องการ Book on demand

เหมาะ สําหรับนักเขียน ที่ต้องการพิมพ์หนังสือ และจัดจําหน่ายด้วยตัวเอง ไม่ต้องผ่านสํานักพิมพ์ ด้วยรูปแบบที่ทําได้เหมือนหนังสือจริง หรือ สถาบันต่างๆที่ต้องการจัดพิมพ์บรรทึก หนังสือรุ่น ก็สามารถจัดทำได้ ไม่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำ

ทุกวันนี้การพิมพ์หนังสือเฉพาะกลุ่มสามารถทำได้อย่าง ง่ายมาก ยกตัวอย่างเช่น คุณต้องการพิมพ์หนังสือสำหรับการประชุมวิชาการ ซึ่งมีผู้เข้าเล่มประชุมเพียง 100 คน คุณก็สามารถจัดพิมพ์หนังสือเพียง 100 เล่มได้ โดยไม่มีข้อจำกัด และหนังสือที่ออกมาก็เหมือนการสั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์จำนวนมาก  สั่งพิมพ์ได้ทันทีด้วยระบบดิจิตอล ทำให้ข้อจำกัดเรื่องยอดพิมพ์หมดไป  ซึ่งถ้าไปสั่งด้วยระบบออฟเซต ก็ต้องการยอดพิมพ์สูง หรือ ถ้าไปถ่ายเอกสาร คุณภาพก็จะไม่ดี  แต่ถ้าสั่งด้วยระบบ Book on Demand ก็หมดปัญหาทั้งเรื่องยอดพิมพ์ และเรื่องคุณภาพงาน
ต้องการเท่าไรสั่งเท่านั้น ไม่ต้องสั่งให้เหลือเก็บสต็อก
( 1 เล่มก็สามารถสั่งได้)

"เข้ารูปเล่มได้หลากหลายแบบ"
 

เข้ากาว - ไสกาว

เย็บมุมหลังคา

ปกแข็ง

เย็บแม็กติดเทป
 

สันห่วงพลาสติก

สันห่วงเหล็ก

สันตะปู

 
 
ตัวอย่างหนังสือรุ่น สันกาว

ข้อจำกัดเวลาสั่งพิมพ์หนังสือด้วยระบบออฟเซต
1. ต้องสั่งพิมพ์จำนวนมาก ทำให้บางครั้งสั่งมามากแล้วไม่ได้ใช้ คิดว่าเผื่อใช้ครั้งต่อไป แต่พอถึงครั้งต่อไป ก็ใช้ไม่ได้ เพราะข้อมูลล้าสม้ยไปแล้ว สรุปต้องเอาไปชั่งกิโลขาย
2. ใช้เวลาในการพิมพ์นาน เพราะตั้งออกฟิล์ม, ทำเพลท, เก็บเล่มยุ่งยาก
3. ต้องใช้โปรแกรมพิเศษ เช่น  PageMaker, Indesign, Quark ซึ่งยุ่งยากต่อคนทั่วไปที่ใช้แต่ Word, Excel, Powerpoint.
4. ทำให้ไม่มีอิสระในการสั่งพิมพ์หนังสือ

ข้อดีของการสั่งพิมพ์ด้วยระบบ Digital : Books on Demand
1. สั่งพิมพ์ได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ สมกับชื่อ Books on Demand  ใช้เท่าไรสั่งเท่านั้น คราวหน้าใช้ใหม่ ค่อยสั่งใหม่ จะได้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้
2. ใช้เวลาในการสั่งพิมพ์ไม่นาน เพราะเป็นระบบ Digital ไม่ต้องทำเพลทให้ยุ่งยาก พิมพ์ออกมาก็เป็นชุดเลยไม่ต้องเก็บเล่มให้เสียเวลา
3. สั่งพิมพ์จาก Word, Excel, Powerpoint, PDF ได้โดยตรง ไม่ต้องใช้โปรแกรมพิเศษอื่น ๆ หรือถ้าจะใช้ก็ไม่เป็นปัญหา
4. มีอิสระในการสั่งพิมพ์หนังสือ ต้องการน้อยสั่งน้อย ต้องการมากสั่งมาก เล่มเดียวก็ทำได้

   
 
 
ใบปลิว โบว์ชัวส์หนังสือ แฟ้มเอกสาร นามบัตร เมนูอาหารนามบัตร ใบพปลิว โบว์ชัวส์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ