MENU - เมนูบริการลูกค้า
 
   
 
 
รับพิมพ์เมนูอาหาร
   
รับออกแบบเมนูอาหาร หรือ พิมพ์เมนูอาหารตามไฟล์ ด่วน เสร็จเป็นเล่ม ไม่เกิน เจ็ดวัน
 
เหมาะสําหรับ ร้านอาหารเล็กๆที่ต้องการทำเมนูอาหารสวยๆ แต่ต้องการจำนวนน้อยๆ หรือ ต้องการทำขึ้นมาเฉพาะตามเทศกาล
โปรโมชั่น รับพิมพ์เมนูอาหาร !! ขนาดมาตาฐานไทย A4 ขนาด 21x29.7 cm

พิมพ์สีกระดาษอาร์ต 260 แกรม 4 สี 2 ด้าน + เคลือบเงา หรือ เคลือบด้านทุกหน้า

เข้าเล่ม เย็บมุมหลังคา

(ทั้งหมดที่แจ้งสามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับจับจำนวนหน้าจริงของการสั่งพิมพ์เมนูอาหารครับ)

 
  จำนวน เล่ม / เย็บมุมหลังคา ราคา 4 หน้า/เล่ม ราคา 8 หน้า/เล่ม ราคา 12 หน้า/เล่ม
50 50 100 140
100 35 70 100
200 30 60 80
   
 
ใบปลิว โบว์ชัวส์หนังสือ แฟ้มเอกสาร นามบัตร เมนูอาหารนามบัตร ใบพปลิว โบว์ชัวส์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ